DER VORSTAND
Präsident:
Klaus Tornsäufer
Móvil:     660 206 137
Telefon: 966 455 536
E-Mail: praesident@euroclub-denia.com
Vizepräsident:
Aloys Kolbeck
Mobil:    600 266 761

E-Mail: vizepraesident@euroclub-denia.com
Kassenwartin:
Franziska Steiner Wermuth
E-Mail: kassenwart@euroclub-denia.com

Pressesprecherin:
Marion Eichenauer
Telefon: 617 875 559
E-Mail: presse@euroclub-denia.com
Schriftführer:
Klaus Bufe
Móvil: 686 674 043
E-Mail: schriftfuehrer@euroclub-denia.com
Erweiterter Vorstand

Beisitzer

Beatrice Bischof (stellv. Kassenwart)
Móvil:    640 054 882
Telefon: 966 425 902

E-Mail: beisitzer@euroclub-denia.com
Traudel Nacke (Webmaster)
Móvil:    673 809 167
Telefon: 965 760 511
E-Mail: beisitzer2@euroclub-denia.com
Aktivgruppenleiter
Wandergruppe:
Ingrid Lechner
Móvil:    676 447 989
Telefon: 965 584 087
E-Mail: wandern@euroclub-denia.com
Gymnastikgruppe:
Wolfgang von der Heidt
Móvil:    671 171 504
Telefon: 966 408 303
E-Mail: gymnastik@euroclub-denia.com
Reisen:
Edith Domfe
Móvil:    695 918 903
Telefon: 966 474 305
E-Mail: reisen@euroclub-denia.com

Radfahrgruppe:
Armin
Fliegauf
Móvil:    608 804 267
Telefon: 965 760 817
E-Mail:
radfahren@euroclub-denia.com
Theatergruppe:
Thomas
Illgen
Móvil:    608 891 859
Telefon: 965 583 810
E-Mail: theater@euroclub-denia.com
PC-Gruppe
Rüdiger Jung
E-Mail: computer@euroclub-denia.com

 

Vorstand und Aktivgruppenleiter am 16.01.2018

Vorstand ECD 2017

Untere Reihe von links: Aloys Kolbeck,  Franziska Steiner-Wermuth, Klaus Tornsäufer, Marion Eichenauer, Klaus Bufe,
mitt­le­re Reihe von links: Traudel Nacke, Beatrice Bischof, Thomas Illgen, Edith Domfe,
obe­re Reihe von links: Rüdiger Jung, Armin Fliegauf, Ingrid Lechner, Wolfgang von der Heidt